T.C.
ARAÇ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
 
İHALE KOMİSYONU KARARI
İhale kayıt numarası                                              :
Karar no                                                            : 2
İdarenin adı
: Araç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme
  Birliği Başkanlığı
 
 
Bu tutanağın düzenlendiği tarih saat
: 02.05.2017 Saat:10:00
 
 
    İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonumuz 02.05.2017 Salı Günü Saat 10:00’da Araç Kaymakamlığı Toplantı Salonunda toplandı.
 
    İlçemiz Köyleri Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonunca 03.05.2017 günü Saat 10:00’da gerçekleştirilmesi planlanan Bektüre Köyü Köprü Yapım İşi, Saat:11:00’de gerçekleştirilmesi planlanan Çukurpelit Köyü Gökçeoğlu Mahallesi ve Müslüman Mahallesi İçme Suyu + ENH Yapım İşi ile Saat 12:00’de gerçekleştirilmesi planlanan Boğdam Köyü Merkez Mahallesi İçme Suyu + ENH Yapım İşi İhalelerinin Birlik İhale Komisyonunun ihale tarih ve saatlerinde toplanamayacağı anlaşıldığından iptal edilerek ileriki bir tarihte tekrar ihaleye çıkarılmalarına İhale Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. 02.05.2017 Günü Saat:10:00
 
 
 
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Mustafa GÖRMÜŞ
Hamdi BOZ
Süleyman BAYIN
İsa YILBAŞI
Mustafa CANBAZ
Kaymakam
İl.Gen.Mec.Üye.
İl Gen.Mec.Üye.
Sarpun Köyü Muht.
Y.Güney Köy.Muht.
Birlik Başkanı