VATANDAŞLA BULUŞMA HALK TOPLANTISI BULUŞMASI
Kamu hizmetlerinin vatandaşlara doğrudan şeffaf bir biçimde aktarılması devletin asli görevlerinin başında gelmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetlerini birebir dinleyip, çözüm yolları bulmak ve vatandaşlarımıza hizmet odaklı yönetim anlayışı il
e yaklaşmak amacıyla Kaymakamlığımızca gerçekleştirilen “Halk Buluşmaları” toplantıları devam etmektedir. “Halk Buluşmaları” toplantılarına ait tarih ve saat bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplantıya tüm halkımız davetlidir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Toplantı Yeri: Sarpun Köyü Merkez Mahallesi
Toplantı Günü ve Saati: 18.10.2017 Çarşamba 
Saat:10:00’da